คำว่าชี่และที่ดิน

คำว่าชี่

  ชี่คือแก่นหลักของฮวงจุ้ย ที่จริงแล้วมันคือประเด็นทั้งหมดของฮวงจุ้ย ผู้คนมักแปลกใจว่าทำไมแนวคิดของฮวงจุ้ยถึงได้ง่ายนักเพียงแค่”ค้นหาชี่และสะสมมัน” นั่นละคือแก่นเรื่องราวทั้งหมดของฮวงจุ้ย

       คนทั่วไปมักถามว่าชี่คืออะไร? ชี่คือพลังงานธรรมชาติที่เราพบได้ในสภาพแวดล้อม สิ่งหนึ่งที่ควรจำเกี่ยวกับชี่คือเราสนใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมา เนื่องจากขณะนี้เราอยู่ในโลกที่มีอารยธรรม ซึ่งมีแต่อาคารสมัยใหม่และความสะดวกสบาย ฮวงจุ้ยจึงค่อยๆ พัฒนาคำอธิบายโครงสร้างอย่างตึกระฟ้าและทางด่วนว่าส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินอย่างไรแต่วิวัฒนาการไม่ควรดำเนินไปอย่างสุดโต่ง ทุกวันนี้ผู้คนมักเชื่อกันว่าทุกสิ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ล้วนส่งผลกระทบต่อชี่ของคุณซึ่งมันไม่ใช่ ชี่แท้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นชี่แท้เกิดจากภูเขาและน้ำธรรมชาติบนโลกของเรา ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่คุณซื้อหรือสร้างขึ้นในสวนหลังบ้านของคุณ

        ในฮวงจุ้ยคลาสสิกเรื่องหลักที่เราใส่ใจคือชี่อยู่ที่ไหนคุณมีชี่ประเภทใดในบริเวณใดและวิธีนำมันมาทำให้เกิดความเจริญรุงเรือง รวมทั้งวิธีเก็บมันไว้และวิธีทำให้ชี่แพร่ขยายไปทั่วบ้านหรือทั่วทรัพย์สิน งานของที่ปรึกษาฮวงจุ้ยคือ ประเมินรูปลักษณ์ที่ดินในบริเวณนั้น ค้นหาามีชี่อยู่หรือไม่ จากนั้นก็ออกแบบหรือใช้ประโยชน์จากสูตรต่างๆ และจากทรัพย์สิน เพื่อเชื่อมเข้ากับชี่ สะสมชี่ และกระจายชี่ นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาฮวงจุ้ยหมายถึงพวกเขาพูดถึง
“การควบคุมชี่ในสภาพแวดล้อม” เมื่อชี่ไหลเข้า ผู้พำนักในทรัพย์สินนั้นจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีชีวิตชีวามากขึ้น และประกอบกิจการงานได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงเกื้อกูลความมั่งคั่งและความสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ของพวกเขา เมื่อชี่ที่ให้คุณสะดุดอุดตันไป หรือเมื่อชี่เข้าไม่ถึงทรัพย์สินต่างก็ส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พำนักในทางกลับกันชี่จะย้อมส่งผลต่ออาชีพการงาน ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง และศักยภาพสูงสุดของเขาเมื่อผู้คนไร้ความสุขหรือเจ็บป่วย พวกเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มกำลังและศักยภาพ รวมทั้งมองไม่เห็นโอกาสต่างๆ ที่มาถึง

        เมื่อพูดถึงชี่ หลักที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจคือ ชี่มีสองประเภท ได้แก่ ชี่ดี (หมายถึง เติบโต กรุณา มีน้ำใจ และกลมกลืน) ซึ่งรู้จักกันในศัพย์ฮวงจุ้ยว่าชี่เติบโต (เซิงชี่) และชี่ไม่ดี หรือชี่ไร้เมตตา ตาย ชะงักงัน สังหาร หรืออุดกั้น ซึ่งรู้จักกันในศัพท์ฮวงจุ้ยว่าชี่สังหาร (ซาชี่)

 

ที่ดิน-ภาชนะบรรจุชี่

         เมื่อเราพูดถึงที่ดินในฮวงจุ้ย เรากำลังพูดถึงสิ่งที่บรรจุชี่ ในฮวงจุ้ย คุณจะสามารถเชื่อมเข้ากับชี่ หรือนำชี่มาใช้ได้ก็ต่อเมื่อที่ดินของคุณได้รับชี่จากสภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น ดังนั้นการเลือกที่ดินที่ถูกต้อง และการเลือกที่ดินซึ่งสามารถได้รับชี่และบรรจุชี่ไว้ได้ หลักจากนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมและนำชี่มาใช้กับอาคารหรือโครงสร้างของคุณ โดยแก่นแท้แล้ว ที่ดินของคุณก็เหมือน “ทัพเพอร์แวร์ของชี่” ถ้าคุณมีทัพเพอร์แวร์ดี (หมายความว่าที่ดินดี)ชี่จะไม่หนีไปจากที่ดินของคุณ หรือไม่บูดเน่าอยู่ในที่ดินของคุณ ถ้าคุณมีทัพเพอร์แวร์ไม่ดี ชี่จะไม่สามารถสะสมในที่ดินของคุณ หรือไม่ก็จะหนีหรือรั่วออกไปจากที่ดินของคุณได้ง่ายด้วยสาเหตุบางประการ

       อาคารหรือบ้านบนที่ดินคือทัศนภาพระดับจุลภาค ที่ดินคือทัศนภาพระดับมหภาค จุลภาคขึ้นต่อมหภาค ในทำนองเดียวกัน บ้านคือทัศนภาพที่เป็นมหภาคในยามที่เรามองดูฮวงจุ้ยภายในซึ่งแต่ละห้องเป็นทัศนภาพระดับจุลภาค

รูปทรงเป็นสิ่งสำคัญ

       สิ่งแรกที่คุณต้องตรวจสอบคือรูปทรงหรือรูปแบบของที่ดิน ซึ่งปกติแล้วมักสืบค้นให้แน่ใจได้ง่ายโดยให้นักสำรวจที่ดินมืออาชีพทำให้ หรือดูเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนักพัฒนาที่ดิน หรือจากกรมที่ดิน การกำหนดรูปทรงของที่ดินมักทำได้ง่ายถ้าคุณมองจากมุมสูง

รูปทรงที่ดินจะกำหนดว่าที่ดินนั้นนำพาชี่ประเภทใด และยังกำหนดด้วยว่าที่ดินนั้นๆ สามารถกักหรือเก็บชี่ได้มากน้อยแค่ไหนอีกด้วย อาจารย์ฮวงจุ้ยที่ดีจะไม่เพียงดูรูปทรงที่ดินเท่านั้น แต่ยังดูดินของที่ดินเพื่อกำหนดคุณภาพของที่ดินอีกด้วย

ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

       รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ่งชี้ถึงชี่ที่สมดุล มันยังแทนธาตุดินในการศึกษาห้าธาตุอีกด้วย ห้าธาตุเป็นแนวคิดองค์รวมของอภิปรัชญาจีน และเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เปรียบได้กับกระดูกสันหลังของฮวงจุ้ย ในการศึกษาห้าธาตุ ธาตุดินแทนเสถียรภาพและความมั่นคง บ้านควรมีเสถียรภาพ ยิ่งบ้านมั่นคง(ดังภาษิตที่ว่าบ้านคือประสาท) และที่ดินซึ่งบ้านตั้งอยู่มั่นคงยิ่งขึ้นเท่าไร โอกาสที่มันจะได้รับผลกระทบจากชี่ไม่ดีใดๆ อันเกิดจากผลของอิทธิพลเวลาหรือผลจากการพัฒนาสภาพแวดล้อม ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

       ที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังทำให้แน่ใจได้ว่าการแบ่งสัดส่วนของแต่ละกัวใน 8 ทิศ ให้เท่ากันจะทำได้ง่ายกว่า และทำให้ชี่แพร่ขยายภายในทรัพย์สินอย่างสมดุลได้ง่ายกว่าด้วย ดังนั้นในแง่ของรูปทรงที่ดิน ที่ดินรูปทรงธาตุดินจึงเป็นทางเลือกที่น่าเลือกมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่หรือแปลงเล็ก นี่คือสาเหตุที่ทำให้อาจารย์ฮวงจุ้ยมักแนะนำให้เลือกที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัส มันเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า และโอกาสความผิดพลาดในกรณีของที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีน้อยมาก

รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ในการเลือกแปลงที่ดินนั้นที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นทางเลือกที่ดีอันดับสองถึงแม้มันจะไม่ดีเท่ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ก็ยังคงถือว่ามันเป็นรูปทรงที่สมดุลถ้าคุณมีทางเลือก การเลือกทรัพย์สินที่มีด้านยาวมากกว่า จะดีกว่าทรัพย์สินที่มีด้านกว้างมากกว่า

      ให้มองดูที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามประเภทในแผนภาพต่อไปนี้ รูปทรง A  น่าเลือกมากกว่ารูปทรง B เพราะโดยทั่วไปนั้นชี่ยาวดีกว่าชี่แคบ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคุณควรเลือกที่ดินที่ยาวมากๆ ดังรูปทรง C เพราะนี่จะหมายความว่าขณะที่คุณมีชี่ยาว คุณก็มีชี่แคบและชี่คับอีกด้วย ทำให้ 9 วังในบ้านเปลี่ยนแปลงไปตามการบีบของมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี

รูปทรง A

รูปทรง B

รูปทรง C