แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย

“บ้านที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยสำหรับเราๆท่านๆทุกคน”

ใครคนหนึ่งที่คิดจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านและแม้แต่มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้ว นอกจากเราจะมองกันด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามแล้ว สิ่งที่ทุกคนคงหวังอยู่ในใจคือบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว จะนำพาคสามสุขและความสำเร็จมาแก่ทุกๆคนในครอบครัว และในความเป็นจริงท่านทราบหรือไม่ว่าบ้านถ้ามีพลังของฮวงจุ้ยที่ดี มันจะมีพลังผลักดันให้เรา พบกับความสำเร็จได้ เพราะ 3 สิ่งที่มีพลังอันสูงสุดฮวงจุ้ยนั้นถือเป็น 1 ใน 3 สิ่งนั้น
1. ฟ้า คือ ดวงชะตากำหนด ที่ไม่มีใครสามารถเลือกได้
2. คน คือ การกระทำของมนุษย์ ที่เลือกจะกระทำดีหรือกระชั่ว
3. ดิน คือ ปฐพีที่อยู่อาศัยใช้ดำเนินชีวิต (ธรรมชาติและศาสตร์ของฮวงจุ้ย)

**ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่สามารถดึงเอาพลังของธรรมชาติที่ดี มาส่งเสริมเรา และสท้อนพลังธรรมชาติที่ไม่ดี ที่ติดลบออกไป พลังธรรมชาติที่ดีนั้น มาจากไหนและอยู่ที่ใด ตอบง่ายๆ คือ มันมาจากสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละ และที่ใกล้ตัวทีสุด ก็คือ บ้านที่อยู่อาศัย ที่คุณอยู่นั่นเอง ฉะนั้นถ้าโชคชะตาของคุณเข้มแข็งฮวงจุ้ยที่ดีก็จะผลักดันให้ความพยายามของคุณ พบกับความสำเร็จที่สูงสุดและรวดเร็ว แต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดี ก็จะเป็นตัวถ่วงหรือเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้คุณบรรลุเป้าหมายดังที่ต้องการ แต่ถ้าโชคชะตาของคุณปานกลาง ฮวงจุ้ยที่ดีจะทำให้คุณพบช่องทาง ที่ทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง เพราะมันจะให้สภาพแวดล้อมที่ดีสนับสนุนพลังงานที่ดี ที่คุณต้องการ ในทางกลับกัน ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดี ก็มักจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลในด้านการเงิน การงาน ส่วนชะตาที่ไม่ดี และยังต้องอยู่ในสถานที่ ที่ฮวงจุ้ยไม่ดีนั้น มันจะทำให้คุณอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งขึ้น อาจจะเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ปัญหาในชีวิตคู่

**ฮวงจุ้ย คือ ลมกับน้ำ ฮวงคือลม จุ้ยคือน้ำเป็น 2 สิ่งที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น บ้านและสิ่งปลุกสร้างที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยจึงไม่ใช่แค่ ที่ว่าหลังพิงเขาถ้ามีน้ำแล้วจะต้องดีเสมอไปเท่านั้น หากแต่ต้องประกอบขึ้นด้วย ชัยภูมิที่ตั้งทิศทาง ผังภายใน ธาตุชะตาของแต่บุคคล ที่สำคัญคือ พลังของ ดาว 9 ยุค ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยชั้นสูง ที่ต้องอาศัยการคำนวณ ยึดหลักนี้ในการประเมิน ฮวงจุ้ยบ้าน และสิ่งปลุกสร้างต่าง ๆ สามารถรู้ได้ว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วรุ่งเรืองหรือไม่ ถ้าไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไร จึงจะบอกได้ว่า บ้านหลังนี้มีฮวงจุ้ยที่ดีที่จะส่งเสริมผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

“แสงไฟ แสงไฟภายในบ้านนั้น ควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ”

บริเวณพื้นที่นอกตัวบ้านหรือแสงไฟภายในสวนควรมีแสงสว่างมากๆในยามค่ำคืน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ไฟในบริเวณนอกบ้านมากหรือไม่ใช้เลย
ทำให้รอบๆดูมืดครึม แต่ถ้าเปิดไฟไว้บริเวณนอกตัวบ้านหรือภายในสวนก็จะช่วยกระตุ้นความเจิดจ้าและความมีชีวิตชีวาให้แก่ผู้คนในบ้านหลังนั้น แต่ในตัวบ้านไม่ต้องใช้แสงไฟในปริมาณมาก จนสว่างจ้าเกินไป
เพราะจะส่งผลกระทบกับตัวเราเองทางด้านประสาทการรับรู้และยังทรงผลต่อการพักผ่อน แสงไฟนั้นควรมีความนุ่นนวลพอดี และไม่มืดสลัวลางจนเกินไป และในที่นี้ระดับการติดตั้งแสงไฟก็มีส่วนเช่นกัน ที่จะมหให้แสงสว่างออกมาเป็นเช่นไร

ไฟที่แสงแกมสีเขียวไม่ควรนำ มาติดตั้งไว้ในบ้านเด็ดขาด เพราะเวลาแสงส่องโดนใบหน้าบุคคลในบ้าน จะทำให้เหมือนใบหน้าของคนตาย ไร้สีเลือด ไม่เหมาะแก่การติดตั้งไว้ในบ้านหรือบริเวรบ้านเด็ดขาด

ขอบคุณภาพจาก MANO DESIGE STUDIO