TS-13

แบบบ้านจาก บริษัท ธนเสฏฐ์ เจริญทรัพย์ จำกัด


แบบบ้านทันสมัย ออกแบบไว้อย่างลงตัว หรูหราโดดเด่นมีสไตล์ ผสมผสานความเป็นไทย

คุ้มค่าทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ผ่านการคัดกรองมาแล้วเป็นอย่างดีว่าเหมาะสมกับครอบครัวของคุณ


แบบบ้าน TS-13แบบแปลนบ้าน TS-13 จาก บริษัทธนเสฏฐ์ เจริญทรัพย์ จำกัด

มีขนาดด้านกว้าง 12.50 เมตร

มีขนาดด้านลึก 10.50 เมตร

พื้นที่ใช้สอย ทั้งสิ้น 112.35 ตารางเมตร


***องค์ประกอบภายใน***

ห้องนอน จำนวน 3 ห้อง

ห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง

ห้องรับแขกหรือห้องโถง จำนวน 1 ห้อง

ห้องครัว จำนวน 1 ห้อง

พื้นที่รับประทานอาหาร

ผลงานที่ผ่านมา

บ้านคุณภัทรวดี ยังแสนภูม