TS-37

แบบบ้านจาก บริษัท ธนเสฏฐ์ เจริญทรัพย์ จำกัด


แบบบ้านทันสมัย ออกแบบไว้อย่างลงตัว หรูหราโดดเด่นมีสไตล์ ผสมผสานความเป็นไทย

คุ้มค่าทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ผ่านการคัดกรองมาแล้วเป็นอย่างดีว่าเหมาะสมกับครอบครัวของคุณ


แบบบ้าน TS-37แบบแปลนบ้าน TS-37 จาก บริษัทธนเสฏฐ์ เจริญทรัพย์ จำกัด

มีขนาดด้านกว้าง 7.30 เมตร

มีขนาดด้านลึก 14.00 เมตร

พื้นที่ใช้สอย ทั้งสิ้น 98.00 ตารางเมตร


***องค์ประกอบภายใน***

ห้องนอน จำนวน 3 ห้อง

ห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง

ห้องรับแขกหรือห้องโถง จำนวน 1 ห้อง

ห้องครัว จำนวน 1 ห้อง

พื้นที่รับประทานอาหาร จำนวน 1 ห้อง