TS-39

แบบบ้านจาก บริษัท ธนเสฏฐ์ เจริญทรัพย์ จำกัด


แบบบ้านทันสมัย ออกแบบไว้อย่างลงตัว หรูหราโดดเด่นมีสไตล์ ผสมผสานความเป็นไทย

คุ้มค่าทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ผ่านการคัดกรองมาแล้วเป็นอย่างดีว่าเหมาะสมกับครอบครัวของคุณ


แบบบ้าน TS-39
แบบแปลนบ้าน TS-39 จาก บริษัทธนเสฏฐ์ เจริญทรัพย์ จำกัด

มีขนาดด้านกว้าง 10.50 เมตร

มีขนาดด้านลึก 9.70 เมตร

พื้นที่ใช้สอย ทั้งสิ้น 150.00 ตารางเมตร


***องค์ประกอบภายใน***

ห้องนอน จำนวน 3 ห้อง

ห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง

ห้องรับแขกหรือห้องโถง จำนวน 1 ห้อง

ห้องครัว จำนวน 1 ห้อง

พื้นที่รับประทานอาหาร จำนวน 1 ห้อง

โรงจอดรถ จำนวน 1 ห้อง